Visar alla 4 resultat

LÅG MOLEKYLÄR HYALURONSYRA
– hud föryngrande

Hyaluronsyra (eller hyaluronan) är en enkel förening och ännu en av de mest mångsidiga molekylerna i kroppen. Den var länge förväxlad med ett inert fyllmedel i det extracellulära utrymmet. Det antogs att funktionen är att upprätthålla balansen av fukt, smörjning av leder och fylla ut tomma utrymmen.

Under de senaste decennierna har det visat sig att hyaluronsyra agerar budbärare för olika signaler av biologiska processer i cellerna. I dom processerna är olika “receptorer” inblandade. Det finns det cirka 15g av hyaluronsyra i en 70 kg individ, varav 5g omsätts dagligen på grund av en snabb nedbrytning.

Hyaluronsyra är närvarande i olika vävnader, såsom leder, bindväv, ögon, tandkött och i huden.
Den högsta koncentrationen av hyaluronsyra är just i huden (ca 50% av den totala hyaluronsyran i kroppen).
Hyaluronsyra är en komponent i den dermala matrisen (den extracellulära substansen i dermis) den bildar gelén i vilken kollagen och elastin fibrer är inbäddade och skyddade. En väl fuktad hyaluronsyra kan innehålla upp till 1000 gånger mer vatten än sin egen vikt.

Mängden hyaluronsyra i huden påverkas av den yttre och den inre åldringsprocessen.
Exponering för solen accelererar nedbrytningen av hyaluronsyra på grund av att fria radikaler bildas.
I områden där solen inte kommer åt är bryts hyaluronsyran huvudsakligen ner av enzymer.
I åldrad hud bryts hyaluronsyra dramatiskt ned i epidermis. I dermis, är den stora åldersrelaterad förändringen de ökande interaktioner med andra vävnader och tillgängligheten av hyaluronsyra.

Även om de specifika mekanismer som är involverade i de olika signalerna av hyaluronsyra är har vi fortfarande mycket kunskap att hämta, det är dock känt att hyaluronsyra kan styra många biologiska effekter inklusive cellvidfästning, cellmigration och reglering av immunologiska och inflammatoriska processer.
Det är också känt att dessa biologiska effekter beror på hyaluronsyrans molekylvikt och att olika molekylvikter har olika biologiska effekter. Man har funnit att lågmolekylär hyaluronsyra (LMW HA) ger bättre penetrationsförmåga än större storlekar av hyaluronsyra.

LMW HA påverkrar biologiska processer såsom cellförnyelsen i yttre hudlager, förstärkande vid vissa typer av
interaktioner mellan celler i epidermis (tight junctions). Dessa interaktioner försvagas och minskar med åldern. LMW HA påverkar vävnadsregenerering och reducerar rynkor.

Hyalu-Ron-serien innehåller hyaluronsyra som produceras genom biotekniska processer från råmaterial av vegetabiliskt ursprung.
Produkterna innehåller hyaluronsyra med olika molekylvikt. Varje storlek av molekylen har en specifik effekt på
vävnaden. Den huvudsakliga aktiva ingrediensen (Primhyal 3K) innehåller LMW HA med bio-mimetiska effekter:
– Att stärka hudens naturliga försvar genom att inducera frisättningen av egna antibakteriella peptider.
– Att förbättra biomekaniska egenskaperna hos huden – hudens fasthet.
– Regenerering av matriskomponenterna (stimulans av kollagen och hyaluronsyraproduktion) och minimera rynkor.

Translate »