Visar alla 3 resultat

Medan epidermis är en vävnad av nära packade celler, består dermis av en extracellulär matris – ett nätverk av proteinfibrer inbäddade i en viskös polysackarid (proteoglykan) gel.
Hudens struktur, speciellt dess fasthet och elasticitet beror på kompositionen och strukturen i den matrisen.

Matriskomponenterna (såsom kollagen, elastin, hyaluronsyra) produceras och skapas av fibroblaster, bindvävnadsceller inbäddade i den extra cellulära matrisen. Den extra cellulära matrisen stöder hudens struktur. Nedbrytningen av matriskomponenterna orsakar rynkor och förlust av elasticitet.

MMP: s (Matrix Metallo Proteinases) är en grupp av ca 20 enzymer specialiserade på nedbrytningen av extracellulära matriskomponenter. Kontrollerad nedbrytning av matriskomponenter behövs för reparation och ombyggnad, men på grund av åldringsprocesser (främst kronisk inflammation) och också på grund av miljöfaktorer (som UV-ljus) stör balansen mellan MMP: er och deras hämmare. Denna obalans orsakar ökningen av MMP: s aktivitet och intensiv nedbrytning av kollagen, elastin och andra matriskomponenter.

Det direkta resultatet är förlust av hudelasticitet, fasthet och överdriven rynkbildning.

Gold Matrix-serien är en uppgraderad version av Matrix Care-serien (Gold Mask är oförändrad).

Produkterna från Gold Matrix-serien innehåller en mängd aktiva ingredienser i första klass som är inriktade på att skydda huden och minimera skador som orsakas av interna och miljömässiga faktorer.

Translate »