Solen – En källa till njutning… Men!

Våren och sommaren står för dörren och återigen så aktualiseras samtalen omkring solskydd.
Jag tänkte fördjupa mig lite i det här med solskydd och var forskningen står omkring det här ämnet.
Vad är ”photo protection” och vart står forskningen idag.

Photo protectors är produkter som har till syfte att skydda hudens strukturer och funktioner från aktinisk skada.
Aktinisk skada är skapad av solens strålar.
I dag erbjuder photo protectors enbart skydd mot UVA & UVB

Solens strålningsspektrum är långt mer omfattande.

 

 

Solskador genom UVA strålning.
200 – 400 nm

UVA svara enbart för 5% av den UV strålning som skadar huden. (UVB = 95%)

UVA är den strålning som skapar omedelbar pigmentering i huden och är upphovet till att huden blir mörkare via photo oxidation och/eller polymerisation av det existerande melaninet.

UVA leder också till en ökat oxidativ stress (ROS), vilka reagerar med vårt DNA som förhindrar metabolismen i cellen och skapar mutationer och celldöd.
UVA bidrar till syntesen av Cyklobutan pyrimidin(1 och pyrimidine dimers(2 vilka är direkt ansvariga för hudens åldrande och bildandet av cancer.

UVA skapar också rodnad i huden, dock enbart en 1000 del av vad UVB gör.
UVA bidrar till att öka tjockleken på stratum corenum och keratinocyter och till slut hela dermis.

UVA bidrar till att försämra hudens barriärfunktion.

UVA bidrar till den långsiktiga nedbrytningen av den dermala strukturen och skapar synliga tecken på hudens åldrande.

Solskador genom UVB strålning

UVB initierar en mycket långsammare och mer stabil typ av pigmentering, även kallad «långsam solbränna»

Detta sker genom en ökning av melanin syntesen via en ökning av aktiviteten av tyrosinas
UVB orsakar en direkt skada på DNA genom formandet av «dimers» på DNA strukturen och indirekt genom formandet av ROS.
UVB orsakar rodnad i huden tusenfalt mer potent än UVA
UVB är orsaken till solbränna.
vidare bidrar UVB till en förtjockning av epidermis, vilket leder UVA till att försämra hudens TEWL, ( Trans epidermal water loss ) D.v.s hudens förmåga att hålla kvar fukt.
Detta är för de flesta av oss ingen ny information, och det är ju den informationen vi vanligtvis förmedlar i utbildningar och i kommunikation till konsumenter.

Synligt ljus

Men vad vi helt utelämnar i frågorna om photo protection är det synliga ljuset.
Det synliga ljuset finns inom ett spektrum mellan 400 – 800 nm.

Synligt ljus orsakar pigmentering i huden, även i frånvaro av UV strålning.
Detta är ett fenomen som inträffar i ljus såväl som mörk hud. (Fitzpatrick IV)
Detta innebär att synligt ljus har en stor bidragane orsak till bildandet av Melasma.
Synligt ljus bidrar även det till formandet av ROS till lika stor del som UV strålningen.
* UVB 4%
* UVA 46%
*Synligt ljus 50%
Synligt ljus ökar också produktionen av proinflammatoriska cytokiner, vilka spelar en stor roll i hudens åldrande.
Även synligt ljus påverkar DNA genom formande av oxiderade DNA baser.

Dom här aktiviteterna sker till fördel för hudens åldrande och formandet av cancer.

Synligt ljus har ingen påverkan på hudens barriärfunktion.

Slutligen har vi det infraröda ljuset. (IR)
800 – 2500+ nm

IR har ingen effekt på pigmenteringen i huden.
Men det bidrar till formandet av ROS i huden

IR bidrar till uppvärmning av huden som ger konsekvensen av nedbrytning av lykopen och karotenoider, vilka har en viktig roll i huden som anti oxidanter.
I dag finns också forskning som associerar IR till en ökad och mer aggressiv tillväxt av tumörer och ett ökat antal maligna tumörer.
IR har också en påverkan processer i huden som bidrar till en ökning av rynkor.
Värme producerat av IR är också associerat med inflammationer, elastos och nedbrytning av kollagenfibrer.
IR har också visat sig ha en stor bidragande roll i för tidigt åldrande i huden.

Skall vi då sammanfatta solens skador på huden så kan vi se att UVA/UVB svara för endast 5% av de skador som orsakas i huden.
Synligt ljus 45% och IR svara för hela 50% av de skador som ljuset skapar i vår hud.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skall vi då se till majoriteten av de solskyddsprodukter som finns på marknaden i dag så vad är det dom skyddar?
5% ( UVA / UVB )

 

UVA/UVB skydd, det klassiska inom dermatologi.

Det finns i dag två typer av skydd,
Kemiska skydd som skall absorbera UVA och/eller UVB strålning.
Fysikaliska skydd, som skall reflektera UVA och/eller UVB strålning.
Vad betyder då SPF ( Sun protector factor )
Baserat på något som kallas MED ( Minimal erythemal dosis )
Så SPF är en multiplikations koefficient av MED.
Till exempel:
Med SPF 15 så multipliceras MED 15 gånger.
En individ har ett MED som gör det möjligt för denne att vistas i solen ca: 10 minuter utan att en rodnad uppstår.
Genom att applicera ett solskydd med SPF 15 så ökas möjligheten till exponering ”utan att problem uppstår” med 150 minuter.
Så ett solskydd med SPF 100 skulle då tillåta 1000 minuter, vilket motsvarar 16,6 timmar.

Skydd mot Synligt ljus

Hudskador av synligt ljus orsakar i huvudsak genom ROS.
Här finns det två val i fråga om topiska skydd.
Krämer med antioxidanter, här har man ännu inte fastställt effektiviteten.
eller användandet av topisk melanin.
Melaninet agerar också som ett skydd för bildande av fria syreradikaler i huden

Det skydd som melaninet erbjuder mot oxidativ stress hos individer med hudtyp IV är högre än det ett UVB skydd med SPF 30.

Slutligen har vi IR.

I dagsläget finns ingen färglös organisk eller fysisk ingrediens som kan ge någon betydande absorption i IR spektrumet.
Det mest effektiva sättet att neutralisera den oxidativa stressen i solskydd är genom antioxidanter.
I skrivande stund finns det ingen metod som specificerar den specifika skador som IR orsakar i huden, inte heller kunskapen i att utvärdera vilket skydd antioxidanter reducerar skador på huden till följd av IR.

Slutsatsen här är att vi måste sluta tro att skador i huden uppsåt enbart av strålning från UVA/UVB. Då dessa enbart svara för 5% av den totala skadan, så måste vi ta in de skador som uppkommer genom synligt ljus (45% av de totala skadorna ) och IR ( 50% av de totala skadorna )

Så föär att en solskydd skall vara effektivt och ge adekvat skydd måste det ha en UVA/UVB skydd på SPF 30 eller mer, och ett skydd mot synligt ljus och IR.

Lämna ett svar