Hyaluronsyra – Till vilken nytta?

I dag är det svårt att undgå alla återkommande argument omkring vad enastående hyaluronsyra är för vår hud.
Och hur det utvecklas behandlingar som talar om underverk för huden.

Och innan vi berör behandlingar så tror jag först och främst att det ät viktigt att börja definiera olika typer av hyaluronsyra, och hur vi kan arbeta med den.
Utifrån mitt perspektiv så finns det i dag 4 distinkta områden där vi arbetar med hyaluronsyra.

Och vi tar det bit för bit.

Fillersbehandlingar.

När vi ser på fillersbehandlingar ås har man valt att arbeta med hyaluronsyran eftersom det är ett kroppseget ämne och vår kropp accepterar att vi injecerar den i i huden.

Men den hylauronsyran som vi använder i fillersbehandlingar har inga egentliga ambitioner att verka hudföryngrande, eller vitaliserande mer än att den skall lyfta huden, och reducera rynkor bland annat.

Det är en sammansättning av hyaluronsyra som klistras ihop för att kunna agera som fillers. den är vad man kallar för korslänkad.

Den behandlingen kan inte liknas med någon annan hyaluronsyreinriktad behandling.

Skinboost behandlingar,

Det är en behandling där vi med en steril icke korslänkad hyaluronsyra som kan integreras i injektionsbehandlingar för vitalisering av huden, eller boosta nivåerna av hyaluronsyra i huden.

Här kan vi se andra behandlingar så som Iontofores, Ultraljud, Oxy, Electroporation, m,m som förstärkare av penetrationen av hyaluronsyran till djupare hudlager.

Det är dock viktigt att poängtera att göra jämförelser mellan en skinboost behandling och en fillersbehandling är ett direkt fakta fel och är oerhört missvisande för en konsument.

Topiska produkter innehållande hyaluronsyra.

Här delar vi dock upp produkterna i två grupper, en med traditionellt stora molkeyler. d.v.s med en molekylvikt större än 130 kda och de produkterna med en molekylvikt på 130 kda och mindre.

När det gäller den större molekylen så inbegriper även den skinboost behandlingar där vi inte arbetar med injektioner.
En stor molekyl har ingen förmåga att verka i några djupare hudlager. Den stannar på hudens yta och ger en upplevelse av en återfuktad hud.

Arbetar vi med injektioner så använder vi oss av ett mekaniskt verktyg i form av en nål för att ta oss igenom hudbarriären.

Detta sammanfattar kort de olika behandlingar som skapats omkring hyaluronsyra i hudvårdsbehandlingar.

Och nu kommer vi till den spännande kunskapen i den här artikeln.

Arbetar vi med andra teknologier så som iontofores, Electroporation m,m så måste vi förlita oss på att molekylen är tillräckligt liten för att penetrera ned i huden.

Halveringstiden för hyaluronsyra i huden.

Hur lång tid tar det för hyaluronsyran att brytas ned av huden?

Och nu är fokus på den icke korslänkade hyaluronsyran.

Så ser vi till de behandlingar där vi adderar skinboostbehandlingar, eller topisk lågmolekylär hyaluronsyra så visar forskningen entydligt på samma slutsats.
Hayluronsyra som appliceras till huden bryts ned i sin helhet på ca: 24 timmar.

Hur skall du planera dina behandlingar med den snabba nedbrytningstakten?

Alla professionella behandlingar som genomförs med fokus på att boosta nivåerna av hyaluronsyra är av stort värde för kunden.
Men med vetskap om att den adderade hyaluronsyran som använts i behandlingen är till största del nedbruten och borta ur huden redan drygt 24 timmar efter behandlingen,
vilket öppnar upp för fria radikaler, öppnar upp för fortsatt uttorkning och även andra negativa processer.

Den dagliga hudvårdsrutinen är kritisk.

För att bibehålla och förbättra hudens strukturer och vitalitet så krävs det en daglig hudvårdsrutin där nivåerna av hyaluronsyra är substantiellt.
För att få ett långsiktigt resultat så behöver vi då addera hyaluronsyra både morgon och kväll.

Det är i det läget som hyaluronsyran ges möjlighet att arbeta långsiktigt med det enastående egenskaper den har med att binda in fukt i huden, att verka och lugna inflammatoriska tillstånd i huden och mycket mer.

Så här behöver vi tänka långsiktighet och kontinuitet.

Lämna ett svar